ตารางการฝึกซ้อม Web application

เพื่อการสื่อสาร นัดหมาย ที่ไม่คลาดเคลื่อน

วันพุธที่ 28 ส.ค. 2562
ศึกษาเอกสารจากเว็บ iam498.com

วันพฤหัสบดีที่ 29 ส.ค. 2562
งดซ้อม ให้ศึกษาเองที่บ้าน เนื่องจากติดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯ

วันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 2562
งดซ้อม ให้ศึกษาเองที่บ้าน เนื่องจากติดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ฯ

วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 2562
ซ้อมที่ห้องคอมพิวเตอร์กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย. 2562
ซ้อมที่ห้องคอมพิวเตอร์กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์

Add a comment

HTML code is displayed as text and web addresses are automatically converted.

Add ping

Trackback URL : http://iam498.com/dotcl/index.php?trackback/8

Page top