บทที่3-เรียนรู้ CSS

เรียนรู้ CSS แบบเร่งด่วน

/*กำหนดระยะขอบของข้อความ*/

body {margin: 0;}

/*กำหนดแถบเมนู*/

ul.topnav {

 list-style-type: none; /*กำหนดรูปแบบ*/
 position: fixed; /*กำหนดแถบเมนูคงที่ด้านบน*/
 top: 0;
 width: 100%; /*กำหนดความกว้างเต็มจอ*/
 margin: 0;
 padding: 0;
 overflow: hidden; /*กำหนดซ่อนส่วนที่เกิน*/
 background-color: #333; /*กำหนดสีพื้นหลัง*/

}

ul.topnav li {float: left;}

ul.topnav li a {

 display: block;
 color: white;
 text-align: center;
 padding: 14px 16px;
 text-decoration: none;

} .center {

 margin: auto;
 width: 60%;
 border: 3px solid #73AD21;
 padding: 10px;

}

ul.topnav li a:hover:not(.active) {background-color: #111;}

ul.topnav li a.active {background-color: #4CAF50;}

ul.topnav li.right {float: right;}

@media screen and (max-width: 600px) {

 ul.topnav li.right, 
 ul.topnav li {float: none;}


}